ROUTES DETAILS

  • »BARGARH SAMBALPUR
  • »SAMBALPUR RAIRAKHOL
  • »RAIRAKHOL BOINDA
  • »BOINDA ANGUL
  • »ANGUL DHENKANAL
  • »DHENKANAL CUTTACK(BADAMBADI)
  • »CUTTACK(BADAMBADI) BHUBANESWAR(BARAMUNDA)