ROUTES DETAILS

 • »BALIGUDA K.NUAGAON
 • »K.NUAGAON SARANGADA
 • »SARANGADA PABURIA
 • »PABURIA G.UDAYAGIRI
 • »G.UDAYAGIRI KALINGA
 • »KALINGA DURGAPRASAD
 • »DURGAPRASAD MUJAGADA
 • »MUJAGADA BHANJANAGAR
 • »BHANJANAGAR GOBARA
 • »GOBARA GANGAPUR
 • »GANGAPUR ASKA
 • »ASKA HINJILIKATU
 • »HINJILIKATU BERHAMPUR